Gaziantep Hakkında

tr harita

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Gaziantep, sanayisi ve nüfusu ile bölgeye liderlik etmektedir. Gaziantep’te Güneydoğu Anadolu bölgesinin en işlek havalimanı bulunmaktadır. Aynı zamanda Gaziantep; Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yüksek hacimli dış ticaret gücüne sahip ili konumundadır. Gaziantep’te bulunan antik kent DÜLÜK, Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Şehre gelen araştırmacılar yaptıkları kazılarda bakır çağından kalma eserlere ve insanlık tarihinin bilinen en eski matematiksel işlemlerine rastlamışlardır.
250’den fazla farklı yemek çeşidiyle Gaziantep mutfağı, zengin Türk mutfağının önemli bir parçasıdır.

 

Fıstık ve baklavasıyla bilinen şehir, Türk Kurtuluş Savaşında göstermiş olduğu kahramanlıklar sayesinde Atatürk’ün önderlik ettiği Türkiye Meclisi tarafından 1921 yılında “Gazi” unvanı ile ödüllendirilmiştir.
Gaziantep, 870.000 nüfuslu Şahinbey ve 726.000 nüfuslu Şehitkâmil olmak üzere iki merkez ilçeye sahiptir ve bu sayılar Türkiye’deki çoğu ilin nüfusundan fazladır.

Vizyonumuz

Gaziantep ilinin ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her alanında üyelerinin rekabet gücünü artırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve değişimin simgesi, sosyal sorumluluk sahibi, zenginlik yaratan bir kurum olmak.

Misyonumuz

Gaziantep Sanayi Odası, yasal yükümlülükleri ve sürekli gelişim anlayışı içerisinde, sürdürülebilir kalkınma ve üyelerinin rekabet gücünü arttırmak için, çeşitli hizmet ve görevleri yerine getirmeyi, çalışanlarına ve bulunduğu topluma değer katmayı görev edinmiştir.

GSO Kalite Politikası

Kuruluş Kanunumuz Ve Hedeflerimiz Doğrultusunda Üyelerimize Ve Hizmet Sunduğumuz Halkımıza Kaliteli Hizmet Sunmak Temel Görevimizdir.
Kalitenin Sürekli Geliştirilmesi İçin Personelimizin Eğitim Ve Motivasyonunun Sağlanması Ve Geliştirilmesinden Yanayız.
Üyelerimizin Hizmetlerimizden Memnuniyeti İçin; İletişime Açık Ve Sürekli Gelişmeyi Hedef Olarak Belirliyoruz.
Üyelerimizin İç Ve Dış Pazarlarda Rekabet Gücünün Arttırılması İçin; Dünya Ve Türkiye’deki Gelişmeleri Yakından Takip Ederek Hizmetlerimizi; Zamanında Ve Doğru Olarak Sunmayı Taahhüt Ediyoruz.
Toplumda Çevre Bilincinin Geliştirilmesi, Sanayinin Çevreyle Uyumlu Üretim Yapması İçin Çalışmalar Yapmayı Hedefliyoruz.

Organizasyon Yapımız

Gaziantep Sanayi odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı profesyonel bir kurumdur. Türkiye’de Sanayi ve Ticaret odaları 12 ilde birbirinden ayrılır ve Gaziantep o illerden biridir. 1989 yılından beri Gaziantep Sanayi Odası imalatçılar ve sanayiciler için çalışmaya devam etmektedir.

Üyelerin giderek artan sayısına bağlı olarak daha iyi hizmet verilebilmesi için Gaziantep Sanayi Odası 2012 yılında yeni binasında hizmete açılmıştır. 1 Aralık 2012’de resmi açılışı olan Gaziantep Sanayi Odası, içerisinde ofisler, çalışma, görüşme ve seminer odaları, yemekhane ve röportaj odası olmak üzere 6 katta hizmet vermektedir.

Farkındalık Projelerimiz

2000 – AKTİF SANAYİ PROJESİ
2001 – YENİDEN İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROJESİ
2002 – KALİTE SEFERBERLİĞİ PROJESİ
2003 – MARKA ŞEHİR GAZİANTEP PROJESİ
2004 – FUARLAR ŞEHRİ GAZİANTEP PROJESİ
2006 – İNOVASYON VADİSİ GAZİANTEP PROJESİ
2008 – AR-GE’DE GAZİANTEP ATILIMI PROJESİ
2009 – AKILLI SANAYİ PROJESİ

Gaziantep Hakkında

AKTİF SANAYİ PROJESİ – 2000

2000 yılında yeni binyıla daha sağlam adımlar atarak girmek için uygulanan bu proje ile odamız bünyesinde Kalkınma Ajansı, Yatırım Geliştirme Servisi ve Üye Temsilciliği Sistemi oluşturulmuştur.

YENİDEN İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROJESİ – 2001

2001 yılında GSO’ya üye KOBİ’lerin ihracat kabiliyetlerinin ve pazarlarının artırılması amacıyla faaliyetler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Gaziantep’in ihracatçı firma sayısı %120, Gaziantep’in ihracat rakamı da % 880 artmıştır.

KALİTE SEFERBERLİĞİ PROJESİ – 2002

2002 yılında üyelerin kalite altyapısının kurulması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda odamız ISO-9000 belgesini almış ve 5×5 sistemiyle 5 farklı sektörden seçilen 5 firmanın kalite belgesi almasına destek verilmiştir.

MARKA ŞEHİR GAZİANTEP PROJESİ – 2003

GSO üyelerinin markalaşma ve özgün marka oluşturma çalışmalarının desteklenmesi projesi Worldchambers-Dünya Odalar Birliğinin Güney Afrika’da yapılan 2005 yılı toplantısında, birincilik ödülünü Türkiye’ye kazandırmıştır.

FUARLAR ŞEHRİ GAZİANTEP PROJESİ – 2004

2004 te başlayan proje ile üyelerimizin yeni müşteriler ve pazarlar bulmaları amaçlanmıştır, Şehrimizde modern bir fuar alanı oluşturulmuş ve her ay en az bir fuar açılması için çalışmalar yapılmıştır.

İNOVASYON VADİSİ GAZİANTEP PROJESİ – 2006

GSO üyelerinin Ar-Ge ve İnovatif ürün oluşturma yeteneklerinin arttırılması ve bu konudaki çalışmalarının desteklenmesi

AR-GE’DE GAZİANTEP ATILIMI PROJESİ – 2008

GSO üyelerinin Ar-Ge ve İnovatif ürün oluşturma yeteneklerinin arttırılması ve bu konudaki çalışmalarının desteklenmesi

AKILLI SANAYİ PROJESİ – 2009

Akıllı Sanayi projesi Odamızın son on yılda yürüttüğü bütün projelerin çatısını oluşturmaktadır. Bu projemiz, Gaziantep sanayisi için bir yol haritası niteliğindedir. Bugünün şartlarında ayakta kalmak ve rekabet gücünü korumak isteyen firmalarımızın ihracat gücünü artırması, kaliteye önem vermesi, markalaşmaya ve farklılaşmaya açık olması, ar-ge ve inovasyona bütçe ayırması ve projeler üretmesi gerekmektedir. Bunların sonucunda ortaya çıkacak olan akıllı sanayi ürünleri, firmalarımızın rekabet gücünü en üst seviyede tutacaktır.

GSO Yeni Projeler

POLATELİ-ŞAHİNBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gaziantep’te bulunan beş adet Organize Sanayi Bölgesi(OSB) toplamda Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi olmasına rağmen, sanayicilerden gelen talep neticesinde Kilis-Gaziantep ortak sınırında “Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi” planlanmış olup bu konuda yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiştir. 2014 yılında yer seçimi, ÇED raporu..v.b. hukuki işlemlerinin tamamlanmasıyla 2015 yılında alt yapı çalışmalarına başlanacaktır.

 

GAZİANTEP-POLATELİ-HASSA-DÖRTYOL ARASI YOL YAPIMI
“Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinin” İskenderun limanına ulaşımını sağlayacak olan Gaziantep-Polateli-Hassa-Dörtyol güzergahının tamamlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Böylece Gaziantep’in ve doğudaki diğer illerin daha kısa sürede limana ulaşmasını sağlayacaktır. Bu durumda; Mersin limanındaki sıkışıklık azalacak, toplamda 326 km gidiş-geliş mesafesinin azalmasıyla yakıt tasarrufu sağlanacak, Kilis, İskenderun ve Dörtyol bölgesinin ekonomik anlamda gelişmesi sağlanacaktır.

 

HAVAALANI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi sınırlarında kalan ve havaalanına yakın olması nedeniyle “Havaalanı Sanayi Bölgesi” olarak anılan bölgemizin “Islah Organize Sanayi Bölgesi” vasfı kazanması için Odamız, bölgede projelendirme, planlama ve sanayi vasfı bulunmayan bazı parsellerin düzenlenmesi çalışmaları yapmış, sosyal tesisler için alan oluşturmuştur. Son olarak, mera vasfına sahip bazı bölgeler için bakanlıkla yapılan yazışmalar da sonuçlanmış olup yaklaşık 1 milyon m2 alanın 2015 yılı içerisinde “Islah Organize Sanayi Bölgesi” olarak ilan edilmesi beklenmektedir.

 

EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlığı) KULUÇKA MERKEZİ
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile iş birliği yapılarak, bölge genelinde sanayide ve binalarda enerji etütlerinin yapılması, enerji verimliliği iyileştirme planlarının hazırlanması ve yürütülmesi gibi enerji verimliliği konularında danışmanlık hizmeti verecek şirketlerin hayata geçirilmesi için Gaziantep birinci OSB’de eğitim merkezi ve örnek bina kurulmuştur.

 

HALICILIK MÜKEMMELİYET MERKEZİ
Halıcılık sektöründeki KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Üniversitesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği işbirliğinde proje oluşturulmuştur. Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu kampüsünde yaklaşık 2000 m2 kapalı alan olacak olan bir mükemmeliyet merkezi kurulması planlanmaktadır.

 

DOKUNMAMIŞ (Nonwoven) KUMAŞ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
Bölgedeki dokunmamış kumaş sektörünün ARGE, inovasyon ve teknolojik altyapısını geliştirmek amacıyla Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde proje oluşturulmuştur. Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi bünyesinde araştırma ve geliştirme merkezi kurulması planlanmaktadır.

 

GAZİANTEP MESLEKİ EĞİTİM KOMPLEKSİ
Daha önce çeşitli kurumlar tarafından yapılan Gaziantep sanayisinin kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi çalışmalarının istenilen sonucu verememesi neticesinde, Odamız, Avrupa ve ülkemizin diğer bölgelerindeki çeşitli mesleki eğitim merkezi örneklerini inceleyerek Mesleki Eğitim Kompleksi oluşturmaya karar vermiştir. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği yapılarak oluşturulan Eğitim merkezi bakanlık onayından geçmiştir.

 

GAPLASDER- GÜNEYDOĞU PLASTİK VE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
GSO üyelerinin katılımıyla oluşturulan dernek, Plastik sanayicilerini bölgede temsil eden ilk ve tek kuruluştur. GAPLASDER, sektörü temsil etmek, sorunlarına çözümler bulmak, yurt içi – yurt dışı fuarları takip etmek ve katılmak, sektörel tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, eğitim seminerleri ve konferanslar düzenlemek ve sektörün gelişmesini sağlayacak her türlü faaliyetleri yapmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır.

 

GAZİANTEP ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ
Projemiz, işletmelerin kıt kaynakları verimli olarak kullanmasında, üretim sonucu oluşan atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasında, ekonomik değerini kaybetmiş atıkların ise çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmesinde yaşanan sorunlara çözüm üretecek ve bu sorunlara çözüm üretmek adına işletmelerin birlikte çalışmasına katkı sağlayıp işbirliği kültürünün geliştirilmesini sağlayacaktır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep OSB ortaklığıyla yürütülen projemiz, fizibilite raporunun oluşturulması sürecindedir.

GAZİANTEP SANAYİ BÖLGELERİ

Gaziantep’te Kurulu beş adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta olup ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.

I.OSB II.OSB III.OSB IV.OSB V.OSB
Year Of Establishment 1969 1986 1994 2002 2013
Total Area (m2) 2.100.000 4.500.000 5.400.000 11.700.000 19.250.000
Number of enterprises 169 279 290 130 600
Number Of Active Companies 147 277 272 109 80
Employment 20.000 35.000 33.000 32.000 10.000
Energy consumption (Kwh/month) 40.000.000 98.000.000 135.000.000 77.000.000 10.000.000
Water consumption (tons/month) 120.000 200.000 250.000 130.000
Natural-gas consumption (m3/ay) 3.000.000 10.000.000 5.500.000 11.200.000 300.000


KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Year Of Establishment 1967
Total Area (m2) 1.500.000 m2
Total number of companies 2.389
Number of metalworks and machinery manufacturer companies 847
Number of auto services 698
Number of wood processing companies 545
Number of other companies 299
Total employment 25.000


MODEL SANAYİ SİTELERİ

Total area 350.000 m2
Total number of enterprises 88
Total employment 3.100

Örnek Sanayi Sitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000 m2’lik bir alanda her biri 800 m2 kapalı sahası bulunan örnek sanayi işyerlerinin bulunduğu bir bölgedir.Bölgedeki firmaların faaliyet gösterdiği ana sektörler şunlardır; Tekstil makineleri, Çelik döküm, Oto yedek parça imalatı, Basıçlı kap ve baraj ekipmanları imalatı, Değirmen makineleri, Metal ve ağaç işleme makineleri, inşaat boyası ve ambalaj ürünleri imalatı.ÜNALDI-ŞEHREKÜSTÜ ÇEVRESİ

Main sectors Mercimekişleme, trikoörgü, plastikürünlervehalıimalatı

Lentil processing, knitwear, plastic materials, carpet manufacturing

Total number of companies 700
Total employment 2.500

Hızla gelişim gösteren Gaziantep sanayisinin ilk yerleşim bölgelerinden biri olan bu bölgede faaliyet gösteren 700 firma bulunmaktadır. Mercimek işleme, Plastik ve Halı fabrikalarının yoğun olarak bu bölgede faaliyet göstermekte ve genel olarak küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri olma özelliğindedirler.NİZİP SOKAK VE ÇEVRESİ

Main sectors Plastic shoes, flour and metal goods
Total number of companies 150
Total employment 1.500

>Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin yapılmasından önce şehir içinde faaliyet gösteren ilk bölge Nizip caddesidir ve bölgede 150 firma faaliyet göstermektedir.Bu bölgede faaliyet gösteren firmalar genel olarak, Plastik ayakkabı, un, irmik, halı, akrilik iplik ve metal eşya üretimi yapmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme neticesinde şehir içinde kalan işletmeler üretimlerinin bir bölümünü veya tamamını sanayi bölgelerine taşıma eğilimi içerisindedirler.AYAKKABI ÜRETİCİLERİ SİTESİ

Year Of Establishment 2000
Total area 163.000 m2
Total number of enterprises 330
Total employment 5.000


25 Aralık Sanayi Sitesi

Year Of Establishment 2004
Total area 220.000 m2
Total number of enterprises 347
Number Of Active Companies 250
Main sectors Auto spare parts, Wood , Machinery
Total employment 1.500

MAKİNA VE METAL KÜMESİ

Genel Bilgi

Gaziantep’te metal ve makine sanayi ilimizin ana sanayi dalları olan gıda, tekstil ve plastik sanayine dayalı olarak gelişmiştir. Gaziantep, değirmen makineleri, tarım makineleri, tekstil makine ve yedek parçaları konularında, Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. Gaziantep makine metal sektörünün Türkiye imalatı içerisindeki önemli paya sahip olan alt sektörleri aşağıda sıralanmıştır.

Tekstil Makineleri:

  • Hazır ilaç, Dokuma, Triko ve Halı Makineleri

Yemek Makineleri:

  • Gıda İşleme Makineleri, Bisküvi ve Çikolata Üretme Makineleri

Paketleme Makineleri:

  • Yiyecek Paketleme

Plastik Makineleri:

  • Enjekte makinesi,

Ortak Proje Alanları:

  • Yedek parça üretimi için ortak yatırım projeleri

Elektronik halı makineleri ve halı üretimi için jakarlı dokuma malzemeleri

MAKİNE-METAL İHRACAT